ROTOR

Masťovacie zariadenie ponorom, určené pre malé kovové dielce a mechanické komponenty, s hermeticky uzavretým cyklom

Kôš je vkladaný manuálne, alebo automaticky do pracieho bubna. Prací cyklus je plne automatický a konfiguruje sa pomocou dotykového PLC displeja.

Typ rotácie – kontinuálny, resp. naklápací, môže byť zadefinovaný pre každý krok.

Zariadenie je vybavené sušením horúcim vzduchom Sušenie môže byť urýchlené použitím vákuového systému.

Odmasťovanie a oplachovanie : postrekom, ponorom, ultrazvukovým ponorom

model kôš nádrž kapacita bubna
1B S | M 50 Kg 480 kg 150 lt
2B S | M 80 Kg 890 Kg 470 lt

Maximálna teplota do 80°C
Elektrické napájanie - 400V 3F + N+T 50 HZ

ROTOR