TUNEL

Viacstupňový tunel na čistenie kovov pre zložité a sériovo vyrábané mechanické komponenty.

Stroj sa skladá z niekoľkých pracovných komôr na umývanie, oplachovanie, vyfukovanie a sušenie. Môžu byť jednostupňové alebo viacstupňové s konečným sušením podľa potreby. Všetky operácie sa vykonávajú automaticky na dieloch, keď sa pohybujú pozdĺž dopravného pásu.

Lineárne a oválne dopravné tunely
Na odmasťovanie rôznych tvarov a veľkostí so zmiešaným polohovaním. 

Lineárne a oválne dopravníkové tunely 
Pre špecifické odmasťovanie technologicky zložitých častí 

Potrubné tunely
Na vnútorné a vonkajšie odmasťovanie profilov rôznych tvarov a veľkostí

TUNEL