Čistenie odpadovej vody

Tieto zariadenia slúžia na čistenie odpadovej vody vznikajúcej pri procesoch omieľania. Výrazne sa tým predlžuje životnosť procesnej kvapaliny, čistota omieľaných dielov, abrazív a celého pracovného cyklu.

Rozlišujeme  v podstate 2 základné spôsoby čistenia odpadovej vody.

Stacionárne čistenie odpadovej vody

Procesná kvapalina koluje v uzavretom cykle – vibračný bubon– sedimentačná nádrž.

Po znečistení (tuhými časticami, olejom ...) sa procesná kvapalina prečerpá zo sedimentačnej nádrže do čistiaceho reaktora. Po zaplnení čistiaceho reaktora sa do neho nadávkuje adsorbčný prípravok, čistená voda sa s ním zamieša a nechá sa sedimentovať. Čistá voda sa „ preženie „ cez uhlíkový filter do IBC kontajnera a použije sa opätovne na omieľací proces.  Usadnutý kal sa vypustí do priepustného vaku  a nechá sa vyschnúť.

Centrifugálne priebežné čistiace zariadenie

Toto zariadenie filtruje procesnú kvapalinu priebežne, princípom odstredivej filtrácie. Vyčistená procesná kvapalina sa vypúšťa do nádrže, z ktorej sa znovu dávkuje do vibračného bubna.

Čistenie odpadovej vody
Čistenie odpadovej vody
Čistenie odpadovej vody