Doplnkové zariadenia pre nanášanie mazív

Zariadenia na nanášanie mazív

Firma R-Lub Slovakia, s.r.o. je výhradným zástupcom firmy OIL Pro S.r.l. Taliansko na slovenskom trhu. Firma OIL Pro S.r.l. sa špecializuje na dávkovacie systémy mazív v rôznych odvetviach priemyslu:

Systémy minimálneho mazania

  • Tieto zariadenia sa výrazne presadzujú v nových technologických procesoch trieskového obrábania, minimalizujú výnosy maziva, výrazne prispievajú k zlepšeniu ekológie a znižovania nákladov.

Automatické dávkovanie maziva pri tvárnení
Tieto zariadenia pozostávajú zo systému pevných, avšak staviteľných trysiek, tlakovej nádoby, rozvodného systému.
Prínosom použitia tohto systému je:

  • ​redukcia nákladov na mazivo až 70%
  • čistejšie pracovné prostredie
  • modulárnosť systému a vysoká variabilita
  • nízky prevádzkový tlak - menej ako 0,3 baru
  • kompaktibilita s automatizovanými systémami riadenia liniek

Mazanie dopravníkov

  • umožňuje automatické mazanie dopravníkových pásov, umožňujúc pomocou magnetického senzora detekciu presnej polohy ložiska
Zariadenia na nanášanie mazív
Zariadenia na nanášanie mazív
Zariadenia na nanášanie mazív