Filtrácia

Elektrostatická filtrácia olejov je založená na princípe Coulombovho zákona, preto je schopná kontinuálne zachytiť nielen mechanické znečistenie, ale hlavne častice, ktoré sa tvoria oxidáciou oleja.

Tie sa prejavujú tvorbou usadenín v celom hydraulickom systéme. Tvorba týchto usadenín, spolu so Stick-Slip efektom spôsobuje zadieranie hydraulických prvkov, znehodnotenie tesnív a pod. Elektrostatickou filtráciou môžeme odstrániť z oleja každý druh znečistenia akejkoľvek veľkosti.

Pokiaľ klasickými spôsobmi filtrácie dosiahneme zachytenie častíc s maximálnou veľkosťou 3 um, elektrostatickým spôsobom dosiahneme čistotu oleja až na hranici 0,05 um.

Filtrácia