Informačný systém

Zákaznícky informačný systém našej spoločnosti Vám zjednoduší prácu a prehľad s informáciami v oblasti priemyselných mazív tj. spotreba, stav kvapalín a olejov v strojoch, zjednoduší prípravu podkladov na firemný audit atď.

Za pomoci zozbieraných informácií dokáže zákazník a aj naša spoločnosť monitorovať spotreby chladiacich kvapalín, mazacích a hydraulických olejov (možné skoré zistenie neželaných únikov z dôvodu poruchy) a promtne reagovať na vzniknuté situácie.

Informačný systém