Konzervačné oleje

Špeciálne konzervačné oleje od firmy Rhenus Lub GmbH dokážu dokonale ochrániť Vaše výrobky podliehajúce korózii.

Všetky produkty sa vyznačujú malou viskozitou, čo má za následok minimalizovanie zostatkového filmu a v konečnom dôsledku aj nákladov na konzerváciu.

rhenus RL 1 DW je protikorózny prípravok s vodu vytesňujúcimi účinkami. Je založený na bezaromátových uhlovodíkoch. Používa ako vodu vytesňujúca  kvapalina s vynikajúcimi protikoróznymi vlastnosťami, a to pre všetky druhy pracovných dielcov.

rhenus RL 3 DW sa používa na okamžité vytesnenie vody a súčasnú protikoróznu ochranu, a to pre všetky druhy pracovných dielcov. Tento produkt je najúčinnejší v ponorných vaniach, kde sa zozbieraná voda dá ľahko odstrániť.

Najvýznamnejšia špecifická vlastnosť rhenus RL 3 DW je extrémne vysoká rýchlosť vytesnenia vody, a to menej ako 10 s, čo znamená výraznú úsporu procesného času. Voda sa z prípravku dá odstrániť taktiež v centrifúge.

rhenus RL 5 DW sa obzvlášť doporučuje použiť pri skladovaní kovových častí v nevyhovujúcich skladových podmienkach, agresívnom, resp. vlhkom prostredí a pod.

Má vodu vytesňujúci účinok.

rhenus RO 9  sa používa na konzerváciu vonkajších a vnútorných povrchov polotovarov a finálnych produktov, ako sú náradie, ložiskové klietky, malé kovové diely, nástroje a častí strojov, hlavne pri skladovaní v uzavretých priestoroch.

Produkt sa vyznačuje stabilným dlhotrvajúcim filmom bez vytvárania gumovitých povlakov.