Kvapaliny pre elektrostatické obrábanie

EDM kvapaliny sú na báze syntetických uhľovodíkov s nasledovnou charakteristikou: 

 • veľmi malý destilačný rozsah - výhody sú nasledovné
  • vysoká viskozimetrická stabilita počas celej životnosti
  • plynulé vyplachovacie vlastnosti v pracovnej ploche
  • homogenita na povrchu
  • redukcia erozívneho času počas finišovania
  • menšie opotrebenie elektród
  • vysoký bod vzplanutia pri rovnakom stupni viskozity
  • nízka spotreba zapríčinená odparovaním
  • redukcia dymov a nepríjemných zápachov
 • bez obsahu aromatických uhlovodíkov (menej ako 0,001%)
 • veľmi dlhodobá viskozimetrická stabilita - výhody sú nasledovné
  • plynulá filtračná schopnosť filtračných systémov
  • plynulé vyplachovacie vlastnosti
 • bez farby a bez zápachu
 • veľmi malá tendencia k vyparovaniu - výhody sú nasledovné
  • nízky pomer spotreby, zvyšujúci sa použitím kvapaliny s nízkou viskozitou
  • minimalizované nepríjemné zápachy
  • veľmi malá tendencia na potenciálne dráždenie pokožky
 • kompletný sortiment pre všetky druhy elektroerozívneho obrábania
  • hĺbenie
  • rezanie
  • brúsenie