Monitoring

Servisní pracovníci dbajú na kvalitu a stabilitu priemyselných mazív v strojoch. Zabezpečujeme zákazníkom merania hlavných parametrov kvapalín, záznamy a rozbory kvapalín.

Štandardné rozbory kvapalín sa prevádzajú priamo v priestoroch firmy R-lub Slovakia v Dunajskej Lužnej.

  • Koncentrácia
  • pH hodnota
  • Korózny test DIN 51 362
  • Bakteriologický testy

Kompletné rozbory mazív sa vykonávajú v špičkovo vybavenom laboratóriu firmy Rhenus Lub GmbH v Monchengladbachu.

Monitoring