Odstredivé zariadenia

Odstredivé omieľanie zahŕňa riešenie z priemyselných oblastí, s ťažkým nasadením, do zlatníckych laboratórií, s flexibilnými a konkurencieschopnými riešeniami. Tieto stroje môžu byť v každom prípade vo verzii Wet alebo Dry, v jednoduchej alebo kombinovanej konfigurácii (dve, tri alebo viac jednotiek).

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v konkrétnych oblastiach, ako sú ingoty, mince a medaily v „dôkazovej“ kvalite, tento typ strojov ponúka špičkové riešenia v súvislosti s hotovým výrobkom. Súbežne s vysokou účinnosťou vyplývajúcou z automatického doplňovania médií je možné tieto stroje používať aj v oblastiach HIGH-TECH, ako sú lekárske, letecké a technické alebo dekoratívne keramiky. Ponuku dopĺňa široká škála príslušenstva. veľmi kompletné konfigurácie.

Odihlovanie / Odstredivé zariadenia
Odihlovanie / Odstredivé zariadenia
Odihlovanie / Odstredivé zariadenia