Rezné oleje

Ktorý rezný olej je pre Vašu aplikáciu najvhodnejší? Naši odborníci sú tu pre Vás. Analyzujú nielen procesy obrábania (nástroje, rýchlosť rezania, rýchlosť posuvu), ale aj materiál, ktorý sa má spracovať, požiadavky na kvalitu povrchu. Súčasťou celkového hodnotenia sú aj dôležité parametre systému, ako je kapacita plnenia, filtračné systémy a tlak chladiacej kvapaliny.

Výsledkom je pre zákazníka bezpečný a ekonomický chladiaco - mazací proces pri opracovávaní kovov.

REZNÉ OLEJE

Rezné oleje, dodávané firmou R-lub Slovakia sa vyznačujú:

 • dlhou životnosťou nástroja
 • znížením nákladov na opotrebenie a údržbu
 • znížením spotreby vďaka nízkej viskozite
 • zvýšením reznej rýchlosti
 • zabezpečenie kvality povrchu a rozmerová presnosť
 • nulovým nebezpečenstvom horenia

HONOVACIE OLEJE a BRÚSNE OLEJE 

Honovacie a brúsne oleje v portfóliu firmy R-lub Slovakia vynikajú najmä:

 • nízkou viskozitou
 • bezpečnosťou vďaka vysokému bodu vzplanutia
 • vynikajúcimi vyplachovacími vlastnosťami
 • znížením spotreby vďaka nízkej viskozite
 • minimálnou tvorbou olejovej hmly
 • vynikajúcou filtrovateľnosťou
 • nulovým nebezpečenstvom horenia
 • SCHVÁLENIE /APPROVAL
 • PRAWEMA
 • REISHAUER