Spotrebný materiál

Abrazívne média/procesné kvapaliny

Abrazívne média sú najdôležitejším prvkom procesu vibračnej povrchovej úpravy. Vhodným výberom média ovplyvňujeme kvalitu opracovávaného povrchu – od najjednoduchšieho odihlenia až po vysoké leštenie povrchu.

Procesné kvapaliny slúžia na vyplachovanie médií, čistenie opracovávaného povrchu, plnia však aj rôzne požiadavky na konečnú úpravu:

  • proti korózna ochrana
  • ako prísada na leštenie a pod.

Najpoužívanejšie procesné kvapaliny:

  • FE-L400-B20
  • FE-L401-B22/NADR, Fe materiály
  • R 101-E nerez
  • ME-L100-N05, hliník, farebné kovy
  • FE-L120-B32 leštenie, jemné brúsenie
  • MAF 521 leštenie

Katalóg médií