Vodou riediteľné obrábacie kvapaliny

Riediteľné kvapaliny bez obsahu amínov, bóru a formaldehydu

 • Bez obsahu etanolamínov (sú klasifikované ako potenciálne dráždivé)
 • Nízke „ nabaľovanie „ ťažkými kovmi (Cu, Co, Ni, a pod.) 
 • Najlepšia možná kožná znášanlivosť (TEWL a chromametrické merania)
 • Žiadna strata protikoróznych vlastností a stability pri vyparení amínov
 • Vysoká stabilita emulzie, stála protikorózna aj pri nízkej hodnote pH

Nízke výnosy  =  nižšie množstvo na dolievanie  =  nízka spotreba

 • Nízka hodnota pH – pH 8 ± 0.5
 • Univerzálna aplikácia
 • Žiadna tvorba nitrosamínov
 • Vysoký výkon, nízke náklady
 • Výhodné procesné náklady

Klasické vodou riediteľné kvapaliny s obsahom amínov ( nie sekundárnych ! ) a bóru

 • vysoká stabilita, nepatrný únik
 • dobré proti peniace vlastnosti
 • vynikajúci oplachovací účinok
 • dobrá znášanlivosť s pokožkou
 • dobrá antikorózna ochrana
 • minimálne náklady na údržbu

Syntetické vodou riediteľné kvapaliny

 • bez obsahu kyseliny boritej
 • dobrá protikorózna ochrana 
 • výborné chladiace vlastnosti
 • veľmi dobra filtrovateľnosť
 • transparentný roztok
 • vysoká stabilita, dobrá životnosť, nízke výnosy
 • výborné vyplachovacie schopnosti
 • EP – účinok ( Reicheret ) pri 5%: cca 14mm2
 • bez obsahu formaldehydu
 • vysoká životnosť
 • dobrá kožná znášanlivosť
 • trieda ohrozenia vody 1

Vodou riediteľné kvapaliny na báze esterov ( bez obsahu minerálneho oleja )

 • veľmi jemná disperzia, dobrý vyplachovací účinok
 • dobrá kožná znášanlivosť
 • bez obsahu chlóru, nitridu, minerálneho oleja
 • EP účinok ( Reichert ) pri 5% koncentrácii: 22 mm
 • Ohrozenie vody trieda 1
 • dobrá ochrana proti korózii
 • dobrá životnosť kvapaliny
 • odolná voči mikroorganizmom
 • vysoká oxidačná stabilita